Kategorie
Dokumenty oficjalne

Umowa kupna sprzedaży samochodu z zagranicy?

Kategorie
Dokumenty oficjalne

Wszystko o rejestracji pojazdu – opłaty, dokumentacja, podatki

Kategorie
Dokumenty oficjalne

Wzory CV

Kategorie
Dokumenty oficjalne

Wypowiedzenie umowy najmu

Polskie prawo bardzo chroni najemców przed nieuczciwymi zagrywkami właścicieli nieruchomości, od których wynajmują swoje mieszkania. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy najmu, to kodeks cywilny bardzo dokładnie reguluje warunki, na jakich może się to odbyć. Wszystko ze względu na to, by najemcy nie byli poszkodowani i mieli odpowiednio długi czas na znalezienie sobie nowego lokum

Wypowiedzenie umowy najmu w przypadku umowy na czas nieokreślony

Jeśli chodzi o umowę na czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy najmu może być złożone w każdej chwili. Jednak warto pamiętać o tym, że kodeks cywilny dokładnie określa obowiązujące okresy wypowiedzenia. Jeśli czynsz regulowany jest co miesiąc, wynajmujący zobowiązany jest do złożenia wypowiedzenia co najmniej miesiąc naprzód. Jeśli opłaty regulowane są rzadziej, to termin ten przedłuża się automatycznie do trzech miesięcy. W przypadku uiszczania opłat w okresach krótszych niż miesiąc, wynajmujący musi złożyć wypowiedzenie umowy najmu nie później niż 3 dni naprzód.

Wypowiedzenie umowy najmu, a umowa na czas określony

Jeśli chodzi o umowę na czas określony, to tutaj złożenie wypowiedzenia umowy najmu jest znacznie bardziej skomplikowane. Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli dopuszcza to podpisana wcześniej umowa. Jeśli nie zawiera ona uzasadnionych przyczyn złożenia wypowiedzenia umowy najmu, to jest ono bezzasadne. Jeśli pomimo tego właściciel wypowiedział najemcy lokal, to ten ma prawo dochodzić odpowiedniego odszkodowania na drodze sądowej. Dlatego warto zadbać o to, by umowa najmu była bardzo szczegółowa i obejmowała wszelkie niezbędne zagadnienia.

Co powinno zawierać prawidłowo sporządzone wypowiedzenie umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu w poprawnej formie – jak prezentują Kapitalni – powinno zawierać wiele danych takich jak: miejscowość i data sporządzenia umowy, dokładne dane stron umowy, podstawa i uzasadnienie wypowiedzenia, adres nieruchomości oraz termin, w którym umowa przestaje obowiązywać. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i zawierać podpis osoby wypowiadającej najem.

Warto także wspomnieć o tym, czy najemcy w przypadku wypowiedzenia umowy najmu należy się zwrot kaucji. Otóż, jeśli wynajmujący nie ma żadnych roszczeń finansowych, zobowiązany jest do zwrotu kwoty wcześniej wpłaconej. Może z niej jednak potrącić zaległe należności z tytułu czynszu oraz zaległe rachunki, na przykład za wodę lub energię elektryczną. Kwotę, która pozostała po opłaceniu wszystkich należności, wynajmujący zobowiązany jest zwrócić najemcy niezwłocznie.

Kategorie
Dokumenty oficjalne

Jawność ksiąg wieczystych

Księga wieczysta: https://kapitalni.org/pl/artykuly/czym-jest-elektroniczna-ksiega-wieczysta-online-i-jak-ja-czytac,73,373 jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu poznajemy stan prawny nieruchomości. To z księgi wieczystej dowiemy się, kto jest właścicielem danej nieruchomości, jakie są służebności oraz, czy jest ona obciążona hipoteką. Czy każdy może zajrzeć do księgi wieczystej? Jak poznać stan prawny nieruchomości?

Księgi wieczyste są jawne. Co to znaczy? Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece księgi wieczyste są jawne i każdy, w obecności pracownika sądu, może zapoznać się z ich treścią. Chcąc zapoznać się z treścią ksiąg wieczystych nie musimy również wykazać interesu prawnego. Czyli tak naprawdę nie musimy podawać powodu, dla którego chcemy zapoznać się z treścią konkretnej księgi wieczystej. Może to być zwykła ciekawość, gdzie chcemy się dowiedzieć czy sąsiad ma obciążoną hipotekę. Ale też powodem może być zakup nieruchomości i potrzeba poznania jej stanu prawnego.

Jakie są konsekwencje jawności ksiąg wieczystych?

Dzięki jawności ksiąg wieczystych każdy z nas ma wgląd w ich treść. W sądzie rejonowym właściwym dla danej nieruchomości możemy złożyć wniosek o wydanie księgi wieczystej. I zapoznać się z jej treścią. Jawność ksiąg wieczystych wyłącza możliwość powoływania się na nieznajomość treści księgi wieczystej.

Szczególnie ważne jest to w momencie podpisywania umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, kiedy robimy to bez notariusza. Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem, na którym opieramy swoją wiedzę o stanie prawnym nieruchomości. Nie sprawdzenie stanu księgi wieczystej nie usprawiedliwia kupującego, jeżeli po podpisaniu umowy okaże się, że nieruchomość ma wady prawne. Każdy kupujący ma obowiązek sprawdzić stan prawny nieruchomości. Podpisując umowę przyrzeczona u notariusza możemy mieć pewność, że notariusz zażąda wypisu z księgi wieczystej.

Czym jest materialna jawność ksiąg wieczystych?

Jest to domniemanie, że prawo ujawnione w księdze wieczystej jest zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Prawo wykreślone z księgi wieczystej nie istnieje. Takie założenie daje nam pewność, że to, z czym spotkamy się w księdze wieczystej jest stanem rzeczywistym.

Jawność ksiąg wieczystych daje możliwość każdemu zapoznania się ze stanem prawnym nieruchomości. Daje też obowiązek zapoznania się ze stanem prawnym. Kupując nieruchomość nie można tłumaczyć się, że „nie wiedziałem”. Obowiązkiem kupującego jest wiedzieć. Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu księgi wieczystej. Nieznajomość treści księgi wieczystej może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Kategorie
Dokumenty oficjalne

Podatki w Polsce

Początek roku 2019 to konieczność zmierzenia się z wyzwaniami dotyczącymi zapłacenia przez nas podatku. Trzeba więc zbierać wszystkie druki podatkowe od każdego pracodawcy, u którego świadczyliśmy usługi, aby móc bez problemu rozliczyć się do końca kwietnia.

Jest wiele rodzajów stawek podatkowych. Są podatki dochodowe – podatek od osób fizycznych znany powszechnie jako pit, czy podatek od osób prawnych, znany także jako cit. Są podatki od towarów i usług, jak np. podatek VAT, który wnosi najwięcej do budżetu państwa. Jest to podatek od wartości dodanej. Jest też akcyza, która jest wliczana w cenę towaru, a także cło, czyli podatek graniczny związany z przewożeniem produktu przez granicę dwóch krajów. Do podatków należy dodać także podatek od spadku i nieruchomości, który dotyczy przejęcia posiadłości i pewnego majątku, a także podatek od nieruchomości, czyli podatek związany z zajmowaniem pewnego terenu – najczęściej nieruchomości lub obiektu handlowego. Wśród podatków od nieruchomości można wyróżnić podatki gruntowe i leśne, które zależą od rodzaju terenu, który jest w naszym posiadaniu. Ponadto, możemy także wyróżnić podatek od posiadania psa, podatek od gier, czy podatek od środków transportu. Podatków jest bardzo wiele, ale to jednak ten dochodowy jest najważniejszy, bo musi go płacić każdy pracujący Polak.

Czym się charakteryzuje podatek dochodowy?

W przypadku podatku dochodowego wyróżnia się dwa progi podatkowe – pierwszy wynosi 18% i to w nim znajduje się zdecydowanie większa część Polaków. Obowiązuje on osoby, które w ciągu roku zarobią dochód nieprzekraczający 85 528 złotych. Jeżeli zarabiamy powyżej 85 528 złotych, znajdziemy się w drugim progu podatkowym, który wynosi 32%. Od progów podatkowych zależy jaką część swojego dochodu będziemy musieli odprowadzić na rzecz państwa. To właśnie progi mają wpływ na kwotę wolną od podatku, czyli część naszych dochodów, których nie będziemy musieli odprowadzać do naszego urzędu skarbowego. Jeżeli dochód roczny wyniósł nie więcej niż 8000 złotych, taka osoba może otrzymać całościowy zwrot podatków, które musiała zapłacić w ubiegłym roku. Powyżej kwoty 8000 złotych, ale poniżej 13000 złotych, kwota wona wynosi od 8000 złotych do 3091 złotych. Im wyższy dochód, tym kwota jest niższa. Powyżej 13 000 złotych, ale poniżej 85 528 złotych, kwota wolna od podatku wynosi 3091 złotych, a powyżej 85 528 złotych, ale poniżej 127 000 złotych kwota wolna od podatku wynosi od 3091 złotych do 1 złotego w zależności od wysokości dochodu. Powyżej 127 000 złotych kwota wona od podatku nie przysługuje.

Kategorie
Dokumenty oficjalne

Raport z rejestru zapytań

Uruchomiony w 2003 roku krajowy rejestr dłużników daje nam spore możliwości nadzorowania sytuacji finansowej naszych partnerów finansowych lub potencjalnych osób, z którymi chcielibyśmy rozpocząć współpracę biznesową. Poza spełnieniem kilku wymogów tak naprawdę każdy z nas może skorzystać z możliwości, jakie daje krajowy rejestr dłużników. Dzięki działaniu tego typu rejestru wiele firm skorzystało z jego pomocy, chroniąc się tym samym przed niewłaściwymi partnerami biznesowymi. Rejestr dłużników pozwala nam też na sprawdzenie własnej sytuacji, dzięki udostępnianiu tzw. raportu o sobie. Co więcej, możemy również prześledzić historię zapytań, jakie zostały wystosowane w celu sprowadzenia naszej osoby czy firmy. Każda z tych informacji jest niezwykle cenna, pokazuje również, jak działają firmy na rynku, i jak weryfikują swoich potencjalnych partnerów.

Rejestr zapytań

Specjalnie utworzony rejestr zapytań umożliwia nam sprawdzenie informacji w tzw. Raporcie z rejestru zapytań. Kiedy możemy z niego skorzystać? Jeżeli chcemy się dowiedzieć, kto w ostatnich 12 miesiącach pytał o naszą firmę/sytuacje oraz to, jakie informacje zostały mu udzielone. Dostęp do raportów otrzymujemy w momencie założenia specjalnego konta w tzw. Serwisie Ochrony Konsumenta. Możliwość założenia konta jest usługą bezpłatną, więc każdy ciekawy swojej sytuacji i historii zapytań może takie konto otworzyć. Jednak jeżeli nie chcemy uruchamiać konta, możemy też bezpośrednio skontaktować się z Krajowym Rejestrem Długów. W tym celu należy udać się do siedziby rejestru lub wysłać specjalnie przygotowany wniosek.

Sprawdź też, czym skutkuje wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych

Co zrobić, by zostać wykreślonym z krajowego rejestru długów?

Jedyną możliwością opuszczenia rejestru dłużników jest spłacenie wszelkich należności, jakimi jesteśmy obarczeni. Po ich uregulowaniu nasz wierzyciel (osoba, która nas zgłosiła) jest zobowiązany do usunięcia zapisu dotyczącego naszej osoby/firmy z rejestru w ciągu 14 dni.

Jak przebiega procedura wykreślania?

 

Otóż wierzyciel powinien wysłać do krajowego rejestru dłużników odpowiednio przygotowany wniosek o wykreślenie danych z ewidencji. Od tego momentu KRD ma 7 dni na usunięcie wszelkich informacji dotyczących danej osoby czy firmy. W momencie, kiedy pozbyliśmy się wszelkich zaległości, długi zostały spłacone, a nadal widniejemy w rejestrze dłużników, powinniśmy samodzielnie złożyć wniosek o usunięcie danych z czarnej listy. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dowody poświadczające, że należność została przez nas spłacona, gdyż będzie to stanowić podstawę rozpatrzenia wniosku.

 
Kategorie
Dokumenty oficjalne

Czy każdy list polecony to problem?

Trochę przewrotnie postawiona teza, gdyż to oczywiście nie jest tak, że boimy się odbierać listów poleconych. Jednak często kojarzą nam się one z urzędami czy innymi instytucjami, które częściej od nas czegoś chcą, niż coś nam dają. Ale oczywiście odpowiedź jest jednoznaczna i brzmi nie. Tym niemniej listonosz pukający do drzwi i proszący nas o pokwitowanie odbioru listu, budzi delikatny niepokój.

Skąd biorą się w nas złe skojarzenia z listami poleconymi?

Tak, jak wyżej napisano. Tego typu korespondencja jest do nas najczęściej kierowana od instytucji i urzędów i w przeważającej części jest ona wobec nas roszczeniowa. Nie dotrzymaliśmy jakiegoś terminu dostarczenia bądź złożenia dokumentów, nie opłaciliśmy na czas pewnych zobowiązań. Powody mogą być różne, ale też i dokumentacja do nas kierowana będzie bardzo różnorodna. Od prośby o uzupełnienie dokumentacji, poprzez przedsądowe bankowe wezwania do zapłaty, a na groźbie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego skończywszy. Nie ważne jednak co „przeskrobaliśmy”, niepokój zawsze nam towarzyszy podczas zaznajamiania się z taką korespondencją.

Czy tylko urzędy i instytucje kierują do nas listy i pisma wymagające potwierdzenia ich odbioru?

Oczywiście nie, choć są one najpowszechniejsze. Tym niemniej niemiłej korespondencji możemy się również spodziewać od przeróżnych firm i osób. Wystarczy przecież nie dopełnić jakichś formalności przy zakupie, przeoczyć pewną płatność, i już możemy się spodziewać wezwania do zapłaty lądującego w naszej skrzynce pocztowej.

Jak się ustrzec przed tego typu nieprzyjemnościami?

Odpowiedź w zasadzie jest bardzo prosta. Wystarczy przestrzegać wszystkich terminów płatności, wywiązywać się z wszystkich nałożonych na nas obowiązków podatkowych i urzędniczych. Jednak czy to na pewno uchroni nas przed otrzymaniem nieprzyjemnego pisma? Okazuje się, że niekoniecznie. Przecież nie raz spotkaliśmy się w swoim życiu z dość zaskakującą sytuacją, gdy okazuje się, że dowiadujemy się o pewnych faktach i zdarzeniach z przeszłości, o których zwyczajnie nie mieliśmy pojęcia. To też może się nam przydarzyć, więc nie możemy z góry zakładać, że to nas nie dotyczy.

Jak zatem reagować na listy polecone?

Należy przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Zapoznać się rzeczowo z kierowanym do nas pismem, a następnie zderzyć to z naszą wiedzą na ten temat. Warto też przechowywać wszelką dokumentację, by w razie czego móc skonfrontować podawane fakty z kierowanymi do nas zarzutami. Nawet najtrudniejsze sprawy daje się najczęściej logicznie wytłumaczyć i wyjaśnić.