Kategorie
Dokumenty oficjalne

Jawność ksiąg wieczystych

Księga wieczysta: https://kapitalni.org/pl/artykuly/czym-jest-elektroniczna-ksiega-wieczysta-online-i-jak-ja-czytac,73,373 jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu poznajemy stan prawny nieruchomości. To z księgi wieczystej dowiemy się, kto jest właścicielem danej nieruchomości, jakie są służebności oraz, czy jest ona obciążona hipoteką. Czy każdy może zajrzeć do księgi wieczystej? Jak poznać stan prawny nieruchomości?

Księgi wieczyste są jawne. Co to znaczy? Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece księgi wieczyste są jawne i każdy, w obecności pracownika sądu, może zapoznać się z ich treścią. Chcąc zapoznać się z treścią ksiąg wieczystych nie musimy również wykazać interesu prawnego. Czyli tak naprawdę nie musimy podawać powodu, dla którego chcemy zapoznać się z treścią konkretnej księgi wieczystej. Może to być zwykła ciekawość, gdzie chcemy się dowiedzieć czy sąsiad ma obciążoną hipotekę. Ale też powodem może być zakup nieruchomości i potrzeba poznania jej stanu prawnego.

Jakie są konsekwencje jawności ksiąg wieczystych?

Dzięki jawności ksiąg wieczystych każdy z nas ma wgląd w ich treść. W sądzie rejonowym właściwym dla danej nieruchomości możemy złożyć wniosek o wydanie księgi wieczystej. I zapoznać się z jej treścią. Jawność ksiąg wieczystych wyłącza możliwość powoływania się na nieznajomość treści księgi wieczystej.

Szczególnie ważne jest to w momencie podpisywania umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, kiedy robimy to bez notariusza. Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem, na którym opieramy swoją wiedzę o stanie prawnym nieruchomości. Nie sprawdzenie stanu księgi wieczystej nie usprawiedliwia kupującego, jeżeli po podpisaniu umowy okaże się, że nieruchomość ma wady prawne. Każdy kupujący ma obowiązek sprawdzić stan prawny nieruchomości. Podpisując umowę przyrzeczona u notariusza możemy mieć pewność, że notariusz zażąda wypisu z księgi wieczystej.

Czym jest materialna jawność ksiąg wieczystych?

Jest to domniemanie, że prawo ujawnione w księdze wieczystej jest zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Prawo wykreślone z księgi wieczystej nie istnieje. Takie założenie daje nam pewność, że to, z czym spotkamy się w księdze wieczystej jest stanem rzeczywistym.

Jawność ksiąg wieczystych daje możliwość każdemu zapoznania się ze stanem prawnym nieruchomości. Daje też obowiązek zapoznania się ze stanem prawnym. Kupując nieruchomość nie można tłumaczyć się, że „nie wiedziałem”. Obowiązkiem kupującego jest wiedzieć. Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu księgi wieczystej. Nieznajomość treści księgi wieczystej może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Kategorie
Dokumenty oficjalne

Podatki w Polsce

Początek roku 2019 to konieczność zmierzenia się z wyzwaniami dotyczącymi zapłacenia przez nas podatku. Trzeba więc zbierać wszystkie druki podatkowe od każdego pracodawcy, u którego świadczyliśmy usługi, aby móc bez problemu rozliczyć się do końca kwietnia.

Jest wiele rodzajów stawek podatkowych. Są podatki dochodowe – podatek od osób fizycznych znany powszechnie jako pit, czy podatek od osób prawnych, znany także jako cit. Są podatki od towarów i usług, jak np. podatek VAT, który wnosi najwięcej do budżetu państwa. Jest to podatek od wartości dodanej. Jest też akcyza, która jest wliczana w cenę towaru, a także cło, czyli podatek graniczny związany z przewożeniem produktu przez granicę dwóch krajów. Do podatków należy dodać także podatek od spadku i nieruchomości, który dotyczy przejęcia posiadłości i pewnego majątku, a także podatek od nieruchomości, czyli podatek związany z zajmowaniem pewnego terenu – najczęściej nieruchomości lub obiektu handlowego. Wśród podatków od nieruchomości można wyróżnić podatki gruntowe i leśne, które zależą od rodzaju terenu, który jest w naszym posiadaniu. Ponadto, możemy także wyróżnić podatek od posiadania psa, podatek od gier, czy podatek od środków transportu. Podatków jest bardzo wiele, ale to jednak ten dochodowy jest najważniejszy, bo musi go płacić każdy pracujący Polak.

Czym się charakteryzuje podatek dochodowy?

W przypadku podatku dochodowego wyróżnia się dwa progi podatkowe – pierwszy wynosi 18% i to w nim znajduje się zdecydowanie większa część Polaków. Obowiązuje on osoby, które w ciągu roku zarobią dochód nieprzekraczający 85 528 złotych. Jeżeli zarabiamy powyżej 85 528 złotych, znajdziemy się w drugim progu podatkowym, który wynosi 32%. Od progów podatkowych zależy jaką część swojego dochodu będziemy musieli odprowadzić na rzecz państwa. To właśnie progi mają wpływ na kwotę wolną od podatku, czyli część naszych dochodów, których nie będziemy musieli odprowadzać do naszego urzędu skarbowego. Jeżeli dochód roczny wyniósł nie więcej niż 8000 złotych, taka osoba może otrzymać całościowy zwrot podatków, które musiała zapłacić w ubiegłym roku. Powyżej kwoty 8000 złotych, ale poniżej 13000 złotych, kwota wona wynosi od 8000 złotych do 3091 złotych. Im wyższy dochód, tym kwota jest niższa. Powyżej 13 000 złotych, ale poniżej 85 528 złotych, kwota wolna od podatku wynosi 3091 złotych, a powyżej 85 528 złotych, ale poniżej 127 000 złotych kwota wolna od podatku wynosi od 3091 złotych do 1 złotego w zależności od wysokości dochodu. Powyżej 127 000 złotych kwota wona od podatku nie przysługuje.

Kategorie
E-pieniądze

Pożyczka pozabankowa – kołem ratunkowym w podbramkowych sytuacjach

Każdy z nas ma w życiu lepsze i gorsze momenty i nie ma w tym nic zaskakującego. Popaść w tarapaty finansowe wcale nie jest tak trudno. Liczy się natomiast fakt, jak szybko się z nich wychodzi. Jeśli ma się przysłowiowy nóż na gardle, to pewnym światełkiem w ciemnym tunelu może okazać się pożyczka pozabankowa.

Dlaczego ludzie decydują się na takie pożyczki?

Odpowiedź na to pytanie jest banalna, ponieważ są zmuszeni przez zaistniałe okoliczności. Jeżeli nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej, a do tego są zadłużeni, to żaden bank nie udzieli im kredytu. Jest to związane z faktem, iż dla banku będą zbyt mało wiarygodni i nieopłacalni. W przypadku pożyczki pozabankowej bez zaświadczeń sytuacja wygląda nieco inaczej. Te firmy pożyczkowe nie dyskryminują klientów i nie wymagają od nich żadnego zabezpieczenia finansowego.

Jedyne, co ich obchodzi to harmonogram spłat, z którego pożyczkobiorca musi się absolutnie wywiązać. Gdyby tego nie zrobił, to grożą mu wysokie kary finansowe i widmo galopujących odsetek, które rosną jak grzyby po deszczu. Dlatego też każda osoba, która bierze pożyczkę pozabankową, powinna dostosować ją do swoich aktualnych możliwości, gdy przeszarżuje – może mieć olbrzymie problemy ze spłatą.

Co odróżnia pożyczki pozabankowe od tych udzielanych w banku?

Podstawowa różnica to minimum formalności i szybka wypłata pieniędzy. Tradycyjna bankowa procedura przyznawania kredytu wiąże się z długim oczekiwaniem. Tymczasem pożyczkę pozabankową można otrzymać nawet po 15 minutach. Wystarczą trzy rzeczy. Pierwsza to dostęp do internetu. Druga to wypełnienie wniosku dotyczącego przyznania kredytu, a trzecia to potwierdzenie autentyczności danych osobowych i aktywne konto bankowe. Inna różnica dotyczy z kolei okresu, w jakim należy spłacić pożyczkę. W banku pożyczka jest rozkładana nawet na kilkanaście lat, w firmie pożyczkowej maksymalny termin spłaty zobowiązania finansowego to jedynie 48 miesięcy.

Oczywiście jest on ściśle powiązany z kwotą, jaką się pożyczy. Im jest ona większa, tym okres spłaty pożyczki ulega wydłużeniu. W parabanku nie wymaga się, aby pożyczkę ubezpieczał żyrant, przez co przyznawanie kredytów odbywa się w ekspresowym tempie. W komercyjnym banku taka procedura byłaby nie do zaakceptowania. Zaletą firm pożyczkowych jest także fakt, iż wszystkie formalności można załatwić online. Pożyczkobiorca musi jedynie złożyć podpis pod umową, wtedy gdy ma już w ręku kwotę, o którą aplikował. W umowie będzie z pewnością zawarty szczegółowy harmonogram spłat, na który muszą wyrazić zgodę obie strony.

Kategorie
Dokumenty oficjalne

Raport z rejestru zapytań

Uruchomiony w 2003 roku krajowy rejestr dłużników daje nam spore możliwości nadzorowania sytuacji finansowej naszych partnerów finansowych lub potencjalnych osób, z którymi chcielibyśmy rozpocząć współpracę biznesową. Poza spełnieniem kilku wymogów tak naprawdę każdy z nas może skorzystać z możliwości, jakie daje krajowy rejestr dłużników. Dzięki działaniu tego typu rejestru wiele firm skorzystało z jego pomocy, chroniąc się tym samym przed niewłaściwymi partnerami biznesowymi. Rejestr dłużników pozwala nam też na sprawdzenie własnej sytuacji, dzięki udostępnianiu tzw. raportu o sobie. Co więcej, możemy również prześledzić historię zapytań, jakie zostały wystosowane w celu sprowadzenia naszej osoby czy firmy. Każda z tych informacji jest niezwykle cenna, pokazuje również, jak działają firmy na rynku, i jak weryfikują swoich potencjalnych partnerów.

Rejestr zapytań

Specjalnie utworzony rejestr zapytań umożliwia nam sprawdzenie informacji w tzw. Raporcie z rejestru zapytań. Kiedy możemy z niego skorzystać? Jeżeli chcemy się dowiedzieć, kto w ostatnich 12 miesiącach pytał o naszą firmę/sytuacje oraz to, jakie informacje zostały mu udzielone. Dostęp do raportów otrzymujemy w momencie założenia specjalnego konta w tzw. Serwisie Ochrony Konsumenta. Możliwość założenia konta jest usługą bezpłatną, więc każdy ciekawy swojej sytuacji i historii zapytań może takie konto otworzyć. Jednak jeżeli nie chcemy uruchamiać konta, możemy też bezpośrednio skontaktować się z Krajowym Rejestrem Długów. W tym celu należy udać się do siedziby rejestru lub wysłać specjalnie przygotowany wniosek.

Sprawdź też, czym skutkuje wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych

Co zrobić, by zostać wykreślonym z krajowego rejestru długów?

Jedyną możliwością opuszczenia rejestru dłużników jest spłacenie wszelkich należności, jakimi jesteśmy obarczeni. Po ich uregulowaniu nasz wierzyciel (osoba, która nas zgłosiła) jest zobowiązany do usunięcia zapisu dotyczącego naszej osoby/firmy z rejestru w ciągu 14 dni.

Jak przebiega procedura wykreślania?

 

Otóż wierzyciel powinien wysłać do krajowego rejestru dłużników odpowiednio przygotowany wniosek o wykreślenie danych z ewidencji. Od tego momentu KRD ma 7 dni na usunięcie wszelkich informacji dotyczących danej osoby czy firmy. W momencie, kiedy pozbyliśmy się wszelkich zaległości, długi zostały spłacone, a nadal widniejemy w rejestrze dłużników, powinniśmy samodzielnie złożyć wniosek o usunięcie danych z czarnej listy. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dowody poświadczające, że należność została przez nas spłacona, gdyż będzie to stanowić podstawę rozpatrzenia wniosku.

 
Kategorie
E-pieniądze

Co to znaczy „darmowa” pożyczka?

Przeglądając oferty zwłaszcza firm pożyczkowych można znaleźć bardzo dużo reklam z darmowymi pożyczkami. Jednak z drugiej strony pożyczki w parabankach powszechnie znane są jako drogie, trudne do spłaty, wręcz z bardzo wysokimi odsetkami, a już na pewno są mniej atrakcyjne niż kredyt bankowy. Dlaczego więc można zobaczyć darmowe pożyczki?

Różnica między pożyczką a kredytem

Trzeba zdawać sobie sprawę, że nowoczesna pożyczka gotówkowa z popularnych ofert, to nie jest ten sam produkt finansowy co kredyt gotówkowy. Oczywiście banki mogą udzielać i kredytów i pożyczek, ale inne instytucje finansowe i osoby prywatne (za wyjątkiem SKOKów) mogą udzielać tylko pożyczek.

Prawo bankowe reguluje zasady udzielania kredytów i mówi o tym, że muszą one być wzięte na konkretny cel i zawsze są odpłatne. Paradoksalnie pożyczki reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim, a także kredyty bankowe. Jednak samą umowę pożyczki reguluje Kodeks cywilny, zwłaszcza artykuł 720 paragraf 1 ma tu zastosowanie, ponieważ mówi on o przeniesieniu własności pożyczanych pieniędzy i formie zwrotu. A co ważniejsze to strony umowy ustalają czy będzie to pożyczka odpłatna czy nie.

I tu właśnie jest haczyk! Kredyt bankowy obligatoryjnie musi być odpłaty, a pożyczka nie musi. Wykorzystując to prawo firmy pożyczkowe zaczęły oferować darmowe pożyczki. Jednak czy faktycznie nie ma tu ukrytych kosztów?

Koszty w darmowej pożyczce

Chociaż sama pożyczana kwota nie będzie oprocentowana może się okazać, że pożyczka tak całkiem darmowa nie jest. Najczęściej dodatkowym kosztem jest koszt weryfikacji. Zwłaszcza przy pożyczkach online w jakiś sposób firma pożyczkowa musi potwierdzić dane wnioskodawcy, a zatem prosi go o przelew weryfikacyjny na podane konto celem sprawdzenia poprawności danych osobowych. Taki przelew może być na kwotę od 1 grosza do 10 złotych, ale nawet ten jeden grosz już jest kosztem.

Kolejny ukryty koszt, a na pewno nie taki oczywisty to koszt przedłużenia pożyczki. Osoby, które często biorą chwilówki wiedzą, że część firm umożliwia przedłużenie terminu spłaty za opłatą. Ale co ciekawe, kiedy chcemy przedłużyć termin spłaty darmowej pożyczki nie zapłacimy tylko tej opłaty! Najczęściej w umowie pożyczki jest jasno napisane, że kiedy przedłużymy termin spłaty to nie obowiązują nas już promocyjne warunki i do kapitału pożyczki, który byśmy oddali bez przedłużania terminu zostaną doliczone koszty, które wcześniej były w ramach promocji zmniejszone do 0 złotych.

Oznacza to, że darmowa pożyczka po pierwsze nie jest darmowa, bo ponosimy opłatę weryfikacyjną, a po drugie przy przedłużeniu terminu spłaty można samemu sobie anulować promocję. Jednak nawet płacąc tylko opłatę weryfikacyjną i tak będzie to tańsze rozwiązanie niż typowa pożyczka gotówkowa.

Kategorie
Dokumenty oficjalne

Czy każdy list polecony to problem?

Trochę przewrotnie postawiona teza, gdyż to oczywiście nie jest tak, że boimy się odbierać listów poleconych. Jednak często kojarzą nam się one z urzędami czy innymi instytucjami, które częściej od nas czegoś chcą, niż coś nam dają. Ale oczywiście odpowiedź jest jednoznaczna i brzmi nie. Tym niemniej listonosz pukający do drzwi i proszący nas o pokwitowanie odbioru listu, budzi delikatny niepokój.

Skąd biorą się w nas złe skojarzenia z listami poleconymi?

Tak, jak wyżej napisano. Tego typu korespondencja jest do nas najczęściej kierowana od instytucji i urzędów i w przeważającej części jest ona wobec nas roszczeniowa. Nie dotrzymaliśmy jakiegoś terminu dostarczenia bądź złożenia dokumentów, nie opłaciliśmy na czas pewnych zobowiązań. Powody mogą być różne, ale też i dokumentacja do nas kierowana będzie bardzo różnorodna. Od prośby o uzupełnienie dokumentacji, poprzez przedsądowe bankowe wezwania do zapłaty, a na groźbie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego skończywszy. Nie ważne jednak co „przeskrobaliśmy”, niepokój zawsze nam towarzyszy podczas zaznajamiania się z taką korespondencją.

Czy tylko urzędy i instytucje kierują do nas listy i pisma wymagające potwierdzenia ich odbioru?

Oczywiście nie, choć są one najpowszechniejsze. Tym niemniej niemiłej korespondencji możemy się również spodziewać od przeróżnych firm i osób. Wystarczy przecież nie dopełnić jakichś formalności przy zakupie, przeoczyć pewną płatność, i już możemy się spodziewać wezwania do zapłaty lądującego w naszej skrzynce pocztowej.

Jak się ustrzec przed tego typu nieprzyjemnościami?

Odpowiedź w zasadzie jest bardzo prosta. Wystarczy przestrzegać wszystkich terminów płatności, wywiązywać się z wszystkich nałożonych na nas obowiązków podatkowych i urzędniczych. Jednak czy to na pewno uchroni nas przed otrzymaniem nieprzyjemnego pisma? Okazuje się, że niekoniecznie. Przecież nie raz spotkaliśmy się w swoim życiu z dość zaskakującą sytuacją, gdy okazuje się, że dowiadujemy się o pewnych faktach i zdarzeniach z przeszłości, o których zwyczajnie nie mieliśmy pojęcia. To też może się nam przydarzyć, więc nie możemy z góry zakładać, że to nas nie dotyczy.

Jak zatem reagować na listy polecone?

Należy przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Zapoznać się rzeczowo z kierowanym do nas pismem, a następnie zderzyć to z naszą wiedzą na ten temat. Warto też przechowywać wszelką dokumentację, by w razie czego móc skonfrontować podawane fakty z kierowanymi do nas zarzutami. Nawet najtrudniejsze sprawy daje się najczęściej logicznie wytłumaczyć i wyjaśnić.

Kategorie
Ubezpieczenia

Brak ubezpieczenia zdrowotnego – jak rozwiązać ten problem?

Brak ubezpieczenia zdrowotnego jest sporym problemem. Bez niego nie przysługuje nam prawo do darmowej opieki medycznej. Oznacza to, że nie możemy nawet udać się do lekarza rodzinnego, a za pobyt w szpitalu będziemy zmuszeni zapłacić. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Komu ono przysługuje? Czy za brak ubezpieczenia zdrowotnego ponosi się karę? Jak ubezpieczyć się samodzielnie? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Komu przysługuje ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne (https://kapitalni.org/pl/artykuly/prywatne-ubezpieczenie-zdrowotne-i-medyczne-jak-wybrac-ile-moze-kosztowac-i-czy-mozna-na-nim-zaoszczedzic,73,86 – polecamy zapoznać się z tym tekstem poradnikowym) przysługuje osobom pracującym (zatrudnionym na umowę o pracę lub zlecenie), emerytom, rencistom, uczniom i studentom do 26 roku życia, a także wielu innym grupom społecznym. Ubezpieczenie obowiązkowe opłaca za nas Urząd Pracy, w przypadku, gdy jesteśmy zarejestrowani, jako osoba bezrobotna. Jest to więc spore ułatwienie dla osób, które nie posiadają stałego zatrudnienia, a z innego tytułu ubezpieczenie obowiązkowe im nie przysługuje. Należy jednak pamiętać, że osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy musi spełniać określone obowiązki np. regularnie zgłaszać się w wyznaczonym terminie, uczęszczać w spotkaniach dotyczących aktywności zawodowej itd. Nierzadko bywa tak, że tracimy status bezrobotnego np. z powodu niezaakceptowania zaoferowanej nam propozycji pracy. W takiej sytuacji pozostaje ponownie bez ubezpieczenia, a na ponowną możliwość rejestracji, jako osoba bezrobotna należy poczekać kilka miesięcy.

Co grozi za brak ubezpieczenia zdrowotnego?

Teoretycznie za brak ubezpieczenia zdrowotnego nie grozi nam nic. Musimy jednak pamiętać o tym, że tracimy dostęp do bezpłatnej opieki lekarskiej, co jest sporym problemem. Nawet krótki pobyt w szpitalu wygeneruje olbrzymie koszty. Musimy być świadomi tego, że przypadki losowe się zdarzają. Prywatne wizyty lekarskie nie zawsze więc będą zdawać egzamin.

Trzeba również wiedzieć, że każda przerwa w ubezpieczeniu generuje dług względem NFZ. Oznacza to, że przy ponownym przystąpieniu do ubezpieczenia będziemy musieli opłacić karę za przerwanie ciągłości. Im dłuższa przerwa, tym większa opłata. Jeśli nie zapłacimy, to nowe składki ubezpieczeniowe nie będą uznawane.

Jak ubezpieczyć się samodzielnie?

W przypadku braku ubezpieczenia obowiązkowego najlepiej skorzystać z możliwości ubezpieczenia dobrowolnego. W takim przypadku będziemy płacić comiesięczną stawę za ubezpieczenie zdrowotne. Zależy ona od wysokości płacy minimalnej. W roku 2018 roku kwota minimalna wzrosła, tak więc składka zdrowotna również się zwiększyła.

Kategorie
E-pieniądze

Porównywarki pożyczek, możliwości finansowe i pośpiech

Zapewne zdecydowana większość osób wie, że istnieją porównywarki pożyczek. Pojawia się pytanie, dlaczego nie wszyscy decydują się korzystać z tego rozwiązania? Porównywarka pożyczek to narzędzie, które pozwoli dokonać dobrego wyboru i co najważniejsze stanie się to szybko. Niemniej jednak nie wolno zapominać, że podczas korzystania z porównywarki sporo zależy też od nas — musimy w prawidłowy sposób określić swoje możliwości finansowe.

Kilka słów na temat możliwości finansowych

Warto pochylić się nieco nad prawidłowym określeniem możliwości finansowych. Wydaje się, że jest to temat, z którym nie powinno być żadnych problemów. Niemniej jednak niejednokrotnie jest tak, że teoria gdzieś mija się z praktyką i dokładnie tak jest w tej sytuacji. Pożyczka najczęściej interesuje nas wtedy, gdy sprawa jest naprawdę poważna. W takiej sytuacji bardzo łatwo zapomnieć o racjonalnym podejściu do sytuacji i może dojść np. do zakłamania informacji na temat możliwości finansowych (swoją drogą to jest chyba przestępstwo, ale nie będziemy się na tym skupiać). Realia powinny jednak wyglądać tak, że jeśli interesuje nas pożyczka, nie możemy zapomnieć, iż kiedyś nadejdzie dzień, w którym trzeba będzie dokonać spłaty.

Pośpiech

Koniecznie jeszcze trzeba powiedzieć na temat pośpiechu. Być może zdaniem niektórych sprawa jest błaha, ale to nieprawda. Działania w pośpiechu są spotykane bardzo często i jedną z sytuacji, których dotyczą, jest ubieganie się o pożyczkę. Cóż można stwierdzić? W zasadzie tylko tyle, że po prostu trzeba wszystko dokładnie przemyśleć, pośpiech to jest tworzenie niepotrzebnego ryzyka. Mówi się czasem, że ryzyko może być opłacalne, ale tutaj nawet nie może być mowy o opłacalności. W przypadku pożyczek ryzyko może co najwyżej nie przynieść negatywnych skutków, a czy właśnie tak to powinno wyglądać?

banknoty stuzłotowe

Dobrze też przy okazji dodać, że pożyczka przez internet na konto (czytaj więcej) to w zasadzie normalność; o ile firma proponuje jakieś inne rozwiązanie, po prostu mamy do czynienia z wyjątkiem. To, że przede wszystkim firmy myślą o pożyczce tego typu jest oczywiście zaletą, ale ten pozytyw może stać się również wadą. Co więcej, niewykluczone, że sporo osób nie zdaje sobie z tego sprawy, a sytuacja jest nadzwyczaj prosta.

Otóż niejednokrotnie można znaleźć pożyczki, które są udzielane bez zbędnych formalności, a przelew wysyłany jest dosłownie po kilkunastu minutach. Można powiedzieć, że taka sytuacja sprawia, iż niektórym nawet nie przejdzie przez myśl, aby się zastanowić (a o tym, co może spowodować brak zastanowienia, mowa była już wcześniej).