Kategorie
Dokumenty oficjalne

Wypowiedzenie umowy najmu

Polskie prawo bardzo chroni najemców przed nieuczciwymi zagrywkami właścicieli nieruchomości, od których wynajmują swoje mieszkania. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy najmu, to kodeks cywilny bardzo dokładnie reguluje warunki, na jakich może się to odbyć. Wszystko ze względu na to, by najemcy nie byli poszkodowani i mieli odpowiednio długi czas na znalezienie sobie nowego lokum

Wypowiedzenie umowy najmu w przypadku umowy na czas nieokreślony

Jeśli chodzi o umowę na czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy najmu może być złożone w każdej chwili. Jednak warto pamiętać o tym, że kodeks cywilny dokładnie określa obowiązujące okresy wypowiedzenia. Jeśli czynsz regulowany jest co miesiąc, wynajmujący zobowiązany jest do złożenia wypowiedzenia co najmniej miesiąc naprzód. Jeśli opłaty regulowane są rzadziej, to termin ten przedłuża się automatycznie do trzech miesięcy. W przypadku uiszczania opłat w okresach krótszych niż miesiąc, wynajmujący musi złożyć wypowiedzenie umowy najmu nie później niż 3 dni naprzód.

Wypowiedzenie umowy najmu, a umowa na czas określony

Jeśli chodzi o umowę na czas określony, to tutaj złożenie wypowiedzenia umowy najmu jest znacznie bardziej skomplikowane. Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli dopuszcza to podpisana wcześniej umowa. Jeśli nie zawiera ona uzasadnionych przyczyn złożenia wypowiedzenia umowy najmu, to jest ono bezzasadne. Jeśli pomimo tego właściciel wypowiedział najemcy lokal, to ten ma prawo dochodzić odpowiedniego odszkodowania na drodze sądowej. Dlatego warto zadbać o to, by umowa najmu była bardzo szczegółowa i obejmowała wszelkie niezbędne zagadnienia.

Co powinno zawierać prawidłowo sporządzone wypowiedzenie umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu w poprawnej formie – jak prezentują Kapitalni – powinno zawierać wiele danych takich jak: miejscowość i data sporządzenia umowy, dokładne dane stron umowy, podstawa i uzasadnienie wypowiedzenia, adres nieruchomości oraz termin, w którym umowa przestaje obowiązywać. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i zawierać podpis osoby wypowiadającej najem.

Warto także wspomnieć o tym, czy najemcy w przypadku wypowiedzenia umowy najmu należy się zwrot kaucji. Otóż, jeśli wynajmujący nie ma żadnych roszczeń finansowych, zobowiązany jest do zwrotu kwoty wcześniej wpłaconej. Może z niej jednak potrącić zaległe należności z tytułu czynszu oraz zaległe rachunki, na przykład za wodę lub energię elektryczną. Kwotę, która pozostała po opłaceniu wszystkich należności, wynajmujący zobowiązany jest zwrócić najemcy niezwłocznie.