Kategorie
Pożyczki

WIBOR 3M, 6M czy 12M?

WIBOR – wbrew pozorom – jest bardzo ważny dla kredytobiorców konsumenckich. Jest on bowiem pewnego rodzaju wskaźnikiem dotyczącym kosztów spłat i wysokości rat kredytu. Warto więc poznać to pojęcie z bliska.

WIBOR: co to jest?

WIBOR jest skrótem z języka angielskiego od słów: Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów oraz pożyczek, którą wyznacza się jako średnią arytmetyczną. Podają je największe w Polsce instytucje bankowe, będące uczestnikami WIBOR-u. Średnią tego typu wylicza po odrzuceniu skrajnych wielkości. Banki podają swoje stawki o godzinie jedenastej każdego dnia roboczego.

Terminy dla WIBOR-u

WIBOR wyznacza się dla kilku określonych terminów. Są to kolejno:

– WIBOR ON – depozyt na jeden dzień, od dnia zawarcia transakcji;

– WIBOR TN – na jeden dzień, począwszy od dnia następnego (roboczego);

– WIBOR SW – na tydzień, od dwóch dni od zwarcia transakcji;

– WIBOR 2W – na dwa tygodnie, począwszy od dwóch dni roboczych po zawarciu transakcji;

– WIBOR 1M – na miesiąc;

– WIBOR 3M – na trzy miesiące;

– WIBOR 6M – na sześć miesięcy;

– WIBOR 9M – na dziewięć miesięcy;

– WIBOR 1Y – na jeden rok.

Najkorzystniejszy WIBOR dla kredytów konsumenckich

Stawki WIBOR mogą się zmieniać codzienne, ale banki aktualizują oprocentowanie dla kredytów konsumenckich oraz hipotecznych według rzadszych terminów. Najczęściej jest to WIBOR na 3 miesiące.

Oznacza to więc, że instytucje bankowe zmieniają oprocentowanie kolejno co trzy, sześć lub dwanaście miesięcy. Dla konsumentów jest to znak, pewnego rodzaju gwarancje, że przez co najmniej trzy miesiące (lub więcej) wysokość miesięcznej raty kredytowej nie zmieni się, a oprocentowanie będzie stałe. Najczęściej stosowany jest wyznacznik właśnie 3M.

Jak zmiany wpływają na raty kredytowe?

Wzrost stawki WIBOR to nic innego, jak obowiązek płacenia wyższych rat przez kredytobiorcę. Jeśli jednak WIBOR spadnie, wówczas również raty spadają. Warto nadmienić, że osoby, które zaciągają kredyt przy niskiej stawce WIBOR-u nie powinny brać tego za pewnik, ponieważ może się on zmienić po upływie określonego czasu. Jest to stawka zmienna, ponieważ wysoki WIBOR banki rekompensują sobie właśnie poprzez podwyższanie wysokości rat. Spadek tej stawki jest korzystny głównie dla osób, które posiadają już kredyt.

Warto więc szczególną zwrócić uwagę na informacje zawarte w umowie kredytowej. Zawiera ona częstotliwość zmian WIBOR-u oraz zysk dla banku, który – niestety – pozostaje do końca spłaty niezmienny.