Kategorie
Dokumenty oficjalne

Jawność ksiąg wieczystych

Księga wieczysta: https://kapitalni.org/pl/artykuly/czym-jest-elektroniczna-ksiega-wieczysta-online-i-jak-ja-czytac,73,373 jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu poznajemy stan prawny nieruchomości. To z księgi wieczystej dowiemy się, kto jest właścicielem danej nieruchomości, jakie są służebności oraz, czy jest ona obciążona hipoteką. Czy każdy może zajrzeć do księgi wieczystej? Jak poznać stan prawny nieruchomości?

Księgi wieczyste są jawne. Co to znaczy? Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece księgi wieczyste są jawne i każdy, w obecności pracownika sądu, może zapoznać się z ich treścią. Chcąc zapoznać się z treścią ksiąg wieczystych nie musimy również wykazać interesu prawnego. Czyli tak naprawdę nie musimy podawać powodu, dla którego chcemy zapoznać się z treścią konkretnej księgi wieczystej. Może to być zwykła ciekawość, gdzie chcemy się dowiedzieć czy sąsiad ma obciążoną hipotekę. Ale też powodem może być zakup nieruchomości i potrzeba poznania jej stanu prawnego.

Jakie są konsekwencje jawności ksiąg wieczystych?

Dzięki jawności ksiąg wieczystych każdy z nas ma wgląd w ich treść. W sądzie rejonowym właściwym dla danej nieruchomości możemy złożyć wniosek o wydanie księgi wieczystej. I zapoznać się z jej treścią. Jawność ksiąg wieczystych wyłącza możliwość powoływania się na nieznajomość treści księgi wieczystej.

Szczególnie ważne jest to w momencie podpisywania umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, kiedy robimy to bez notariusza. Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem, na którym opieramy swoją wiedzę o stanie prawnym nieruchomości. Nie sprawdzenie stanu księgi wieczystej nie usprawiedliwia kupującego, jeżeli po podpisaniu umowy okaże się, że nieruchomość ma wady prawne. Każdy kupujący ma obowiązek sprawdzić stan prawny nieruchomości. Podpisując umowę przyrzeczona u notariusza możemy mieć pewność, że notariusz zażąda wypisu z księgi wieczystej.

Czym jest materialna jawność ksiąg wieczystych?

Jest to domniemanie, że prawo ujawnione w księdze wieczystej jest zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Prawo wykreślone z księgi wieczystej nie istnieje. Takie założenie daje nam pewność, że to, z czym spotkamy się w księdze wieczystej jest stanem rzeczywistym.

Jawność ksiąg wieczystych daje możliwość każdemu zapoznania się ze stanem prawnym nieruchomości. Daje też obowiązek zapoznania się ze stanem prawnym. Kupując nieruchomość nie można tłumaczyć się, że „nie wiedziałem”. Obowiązkiem kupującego jest wiedzieć. Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu księgi wieczystej. Nieznajomość treści księgi wieczystej może mieć bardzo poważne konsekwencje.