Kategorie
Dokumenty oficjalne

Podatki w Polsce

Początek roku 2019 to konieczność zmierzenia się z wyzwaniami dotyczącymi zapłacenia przez nas podatku. Trzeba więc zbierać wszystkie druki podatkowe od każdego pracodawcy, u którego świadczyliśmy usługi, aby móc bez problemu rozliczyć się do końca kwietnia.

Jest wiele rodzajów stawek podatkowych. Są podatki dochodowe – podatek od osób fizycznych znany powszechnie jako pit, czy podatek od osób prawnych, znany także jako cit. Są podatki od towarów i usług, jak np. podatek VAT, który wnosi najwięcej do budżetu państwa. Jest to podatek od wartości dodanej. Jest też akcyza, która jest wliczana w cenę towaru, a także cło, czyli podatek graniczny związany z przewożeniem produktu przez granicę dwóch krajów. Do podatków należy dodać także podatek od spadku i nieruchomości, który dotyczy przejęcia posiadłości i pewnego majątku, a także podatek od nieruchomości, czyli podatek związany z zajmowaniem pewnego terenu – najczęściej nieruchomości lub obiektu handlowego. Wśród podatków od nieruchomości można wyróżnić podatki gruntowe i leśne, które zależą od rodzaju terenu, który jest w naszym posiadaniu. Ponadto, możemy także wyróżnić podatek od posiadania psa, podatek od gier, czy podatek od środków transportu. Podatków jest bardzo wiele, ale to jednak ten dochodowy jest najważniejszy, bo musi go płacić każdy pracujący Polak.

Czym się charakteryzuje podatek dochodowy?

W przypadku podatku dochodowego wyróżnia się dwa progi podatkowe – pierwszy wynosi 18% i to w nim znajduje się zdecydowanie większa część Polaków. Obowiązuje on osoby, które w ciągu roku zarobią dochód nieprzekraczający 85 528 złotych. Jeżeli zarabiamy powyżej 85 528 złotych, znajdziemy się w drugim progu podatkowym, który wynosi 32%. Od progów podatkowych zależy jaką część swojego dochodu będziemy musieli odprowadzić na rzecz państwa. To właśnie progi mają wpływ na kwotę wolną od podatku, czyli część naszych dochodów, których nie będziemy musieli odprowadzać do naszego urzędu skarbowego. Jeżeli dochód roczny wyniósł nie więcej niż 8000 złotych, taka osoba może otrzymać całościowy zwrot podatków, które musiała zapłacić w ubiegłym roku. Powyżej kwoty 8000 złotych, ale poniżej 13000 złotych, kwota wona wynosi od 8000 złotych do 3091 złotych. Im wyższy dochód, tym kwota jest niższa. Powyżej 13 000 złotych, ale poniżej 85 528 złotych, kwota wolna od podatku wynosi 3091 złotych, a powyżej 85 528 złotych, ale poniżej 127 000 złotych kwota wolna od podatku wynosi od 3091 złotych do 1 złotego w zależności od wysokości dochodu. Powyżej 127 000 złotych kwota wona od podatku nie przysługuje.